Privacyverklaring

Schetsfabriek  is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

 1. Contactgegevens:

www.schetsfabriek.nl

Ambonstraat 39

8022 NS Zwolle

06-28034296

 

 1. Persoonsgegevens die wij verwerken

Schetsfabriek verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk indien je deze aan mij hebt verstrekt:

 •  Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld  foto’s om een opdracht te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer
 1. Grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens
  Schetsfabriek verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn diensten uit te kunnen voeren
 • Om bestelde producten en diensten bij je af te leveren
 • Voor het plaatsen van gemaakte opdrachten op mijn social media kanalen vraag ik altijd toestemming.
 1. Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Schetsfabriek bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • De gegevens die nodig zijn om te voldoen aan de administratieve eisen van de Belastingdienst bewaar ik 7 jaar na afronding van de opdracht.
 • Foto’s die je aan mij verstrekt om een dienst uit te kunnen voeren, bewaar ik een maand na levering van de opdracht.
 • Mails bewaar ik 3 jaar na het versturen, met uitzondering van mails die foto’s bevatten. Deze verwijder ik na een maand.
 • Gemaakte illustraties of ander werk in opdracht bewaar ik zolang ik deze waardevol vind voor mijn portfolio.
 1. Delen van persoonsgegevens met anderen

Schetsfabriek deelt jouw gegevens niet met derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

 1. Cookies

Schetsfabriek gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Schetsfabriek gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om mijn website www.schetsfabriek.nl goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Toestemming
Bij jouw eerste bezoek aan onze website heb ik je al geïnformeerd over deze cookies en heb ik je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Uitschakelen cookies
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

 1. Jouw rechten

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Schetsfabriek en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@schetsfabriek.nl.

 1. Klacht

Je hebt de mogelijkheid een klacht in te dienen over de verwerking van je persoonsgegevens. Dat kan bij de nationale toezichthouder van de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

 1. Beveiliging persoonsgegevens

Met mijn bedrijf Schetsfabriek neem ik de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij via e-mail.