Archief

Visueel verslag van de studiedag van Aloysius met sprekers en verschillende gesprekken samengevat....

Het samenvoegen van 2 teams en samen doorontwikkelen en professionaliseren. Een traject waarbij ieder een eigen leerweg kan volgen. Die verschillende leerwegen...